Strona 1 z 1

Bezpłatne kursy dla kowali

: 5 lip 2013, o 12:37
autor: Administrator
Zapraszamy mieszkańców powiatów: lubelskiego, łęczyńskiego, krasnostawskiego, świdnickiego do udziału w projekcie "Aktywność na Szlaku Jana III Sobieskiego"

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia mieszkańców powiatów: lubelskiego, łęczyńskiego, krasnostawskiego, świdnickiego poprzez realizację szkoleń zawodowych, doradztwo zawodowe, staże zawodowe oraz podjęcie pracy.

Zakres merytoryczny projektu:

SZKOLENIA ZAWODOWE - RĘKODZIEŁO:
• Ceramika - techniki modelowania, sporządzanie i używanie form gipsowych, garncarstwo, szkliwienie zdobienie i wypalanie dla 8 osób;
Kowalstwo - rodzaje metali, kowalstwo artystyczne wyrób pamiątek dla 8 osób;• Kamieniarstwo - wykonywanie replik, projektowanie oraz wykonywanie obiektów małej architektury dla 8 osób;

DORADZTWO ZAWODOWE Doradztwo i Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika projektu 6 godz./ osobę ( dla 56 osób);

Staże zawodowe - 3-miesięczne dla 56 osób (stypendium stażowe 1500,00 brutto)

WSZYSTKIE WYMIENIONE WYŻEJ ZAJECIA PROWADZONE BĘDĄ W FORMIE WARSZTATÓW
Projekt skierowany jest do:
• Osób zamieszkujących na terenie powiatów: lubelskiego, łęczyńskiego, krasnostawskiego, świdnickiego;
• Pozostających bez zatrudnienia, nieaktywnych zawodowo lub zarejestrowanych w urzędach pracy jako osoby bezrobotne;
• W wieku od 51 do 64 roku.

UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:
• MATERIAŁY SZKOLENIOWE
• WYŻYWIENIA PODCZAS SZKOLEŃ
• STYPENDIUM SZKOLENIOWE
• ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIE
• STYPENDIUM STAŻOWE - 1500 ZŁ BRUTTO
UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY
Biuro projektu
ul. Lubelskiej 80
21-050 Piaski
Tel. 665-816-775
http://www.ministerstwoidei.pl/aktywnoscnaszlakuJIIIS
plakat Aktywość na Szlaku JIIIS.jpg