Jeśli masz konto w naszym serwisie, zaloguj się:
Nasz Facebook skp

Wyniki naboru uczestników XXIII Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich Wojciechów 2017

W dniu 8 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie komisji kwalifikacyjnej, na którym dokonano wyboru uczestników XXIII Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich Wojciechów`2017.

Komisja w składzie:
Agnieszka Gąska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie
Roman Czerniec – Prezes Stowarzyszenia Kowali Polskich
Andrzej Słowik - Wiceprezes Stowarzyszenia Kowali Polskich
Kazimierz Kudła - Członek Zarządu Stowarzyszenia Kowali Polskich
Edward Buczek - Członek Zarządu Stowarzyszenia Kowali Polskich
Andrzej Kania - Członek Zarządu Stowarzyszenia Kowali Polskich
Urszula Mirosław - Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia Kowali Polskich

dokonała szczegółowej analizy 22 ankiet nadesłanych przez kandydatów do uczestnictwa w Warsztatach.
Mając na uwadze rolę Warsztatów dla ochrony, zachowania i przekazu tradycji polskiego ludowego kowalstwa artystycznego Komisja postanowiła zakwalifikować do uczestnictwa w XXIII Ogólnopolskich Warsztatach Kowalskich 16 osób. Będą to osoby w wieku od 16 do 46 lat z terenu Polski i Niemiec. Przy wyborze kandydatów komisja brała pod uwagę przede wszystkim szanse na wykonywanie zawodu kowala i związanie z tym ginącym zawodem swojej w przyszłości.

Ze względu na obowiązującą ochronę danych osobowych nie publikujemy listy zakwalifikowanych osób. Decyzję komisji wszyscy kandydaci otrzymali pocztą elektroniczną.

Uwzględniając ewentualność, że z przyczyn losowych osoby zakwalifikowane mogą zrezygnować z uczestnictwa w Warsztatach, Komisja dokonała również wyboru uczestników rezerwowych. powrót
Nasz opiekun:

Gminny Ośrodek Kultury
w Wojciechowie
www.gokwojciechow.pl
wieza
Kontakt:

Stowarzyszenie Kowali Polskich
Wojciechów 9
24-204 Wojciechów
tel./fax 81 517 72 10, 81 517 76 22
e-mail: kowale@kowale.com.pl