Jeśli masz konto w naszym serwisie, zaloguj się:
Nasz Facebook skp

Pokazy kucia na Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku

Trwa Jarmark Dominikański w Gdańsku skupiający od lat rzemieślników i kupców z całej Polski. Tradycją stał się udział kowali w tym wydarzeniu. Zapraszamy wszystkich miłośników tego ginącego zawodu na ulicę Podwale i Targ Rybny gdzie odbywają się pokazy kucia i zdobienia metalu.

Program działań w ramach pokazów kucia artystycznego „Kuj żelazo, póki gorące” podczas Jarmarku Św. Dominika 2016

Czas trwania pokazów : od 6 sierpnia (sobota) do 20 sierpnia (sobota) 2016 r.
Pokaz składa się z dwóch części :
1. Pokazów kucia artystycznego „Kuj żelazo, póki gorące”
• Praca przy użyciu historycznych palenisk kowalskich – porównanie działania miecha napędzanego ręcznie z paleniskiem, napędzanym nożnie.
• Wykonanie podkowy
• Wykonanie narzędzi gospodarstwa domowego
• Wykonanie tradycyjnej biżuterii
• Elementy technik kowalskich wykorzystywanych w „gdańskich” kratach zabytkowych
2. Publiczny kurs Kucia Stali Damasceńskiej - warsztaty pod okiem Mistrza Krzysztofa Panasa w dniach 13 – 19 sierpnia 2016r.
• Techniki skuwania tradycyjnej Stali damasceńskiej
• Techniki wykonania ostrza
Cele:
• Obie części pokazu mają charakter otwarty dostępny dla każdego zainteresowanego. Organizacja pokazu umożliwia dotarcie do możliwie największej ilości odbiorców w bezpośrednim kontakcie „uczeń- mistrz”.
• Tradycję popularyzowania ginących zawodów poprzez publiczne pokazy kucia na wolnym ogniu.
• Kultywowanie, ochrona oraz popularyzowania tradycji dziedzictwa kulturowego
• Popularyzowanie rejonu gdańskiego i „Gdańskości” w dziedzictwie kulturowym.
SPAK zapewnia ciągłość pokazu przez dwa tygodnie trwania Jarmarku. Całość jest prowadzona przez bardzo wysokiej klasy specjalistów. Naturalna atrakcyjność medialna i merytoryczność pokazu jest atutem z którego czerpią obie strony.
Jak co roku zapewniamy sprzęt i materiały, własne stoisko oraz wykwalifikowanych profesjonalistów.


powrót
Nasz opiekun:

Gminny Ośrodek Kultury
w Wojciechowie
www.gokwojciechow.pl
wieza
Kontakt:

Stowarzyszenie Kowali Polskich
Wojciechów 9
24-204 Wojciechów
tel./fax 81 517 72 10, 81 517 76 22
e-mail: kowale@kowale.com.pl