Jeśli masz konto w naszym serwisie, zaloguj się:
Nasz Facebook skp

Rusza nabór uczestników XXII Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich - Wojciechów 2016

Z przyjemnością informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie otrzymał dotację Ministerstwa Kultury i Dzidzictwa Narodowego na organizację XXII Ogólnopolskich Warsztatów kowalskich oraz XVI Ogólnpopolskich Spotkań Kowali. Dlatego pełną parą rozpoczynamy prace zmierzające do tego, aby tegoroczne imprezy planowane w dniach 28 czerwca - 10 lipca 2016 r. były zorganizowane na jak najlepszym poziomie.XXII Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie,

XVI Ogólnopolskie Spotkania Kowali
Termin: 28 czerwca - 10 lipca 2016 r.
Miejsce - Wojciechów k. Nałęczowa

 

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie zaprasza do udziału w XXII Ogólnopolskich Warsztatach Kowalskich.
Po raz kolejny będziemy kształcić wszystkich zainteresowanych zawodem kowala w dziedzinie kowalstwa użytkowego
i artystycznego.
Warsztaty to jedyna tego typu ”szkoła kowalstwa” w Polsce, podczas której adepci sztuki kowalskiej zdobywają wiedzę
i umiejętności z zakresu kucia i zdobienia metalu jak również podstawowe umiejętności z zakresu kowalstwa użytkowego. Impreza organizowana jest od 1995 r. Na przestrzeni lat uczestniczyło w niej ponad 300 osób, z których znaczna część założyła własne kuźnie lub pracuje w firmach o podobnym profilu.
Warsztaty kierowane są do młodych ludzi pragnących związać swoją przyszłość z tym zawodem oraz do ludzi dojrzałych, prowadzących własne kuźnie lub warsztaty ślusarskie, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie kucia „na gorąco”. Krótki czas trwania nauki pozwoli na uczestniczenie w nich uczniom szkół, studentom, a także osobom,
na co dzień zatrudnionym w zakładach pracy.
Praktyczna nauka zawodu prowadzona będzie w czynnej kuźni przez wykwalifikowanych mistrzów kowalstwa, którzy od lat zajmują się tym zawodem i doskonale znają techniki kowalskie oraz potrzeby współczesnego rynku.
Podczas Warsztatów uczniowie opanują techniki kucia: zginanie, wydłużanie, hartowanie, przebijanie, oksydowanie, zgrzewanie metali, zdobienie metalu oraz wykonywanie narzędzi kowalskich. Podczas zajęć teoretycznych uczestnicy zapoznają się z zasadami BHP pracy w kuźni, historią kowalstwa, cechami regionalnymi kowalstwa polskiego, podstawowymi zasadami projektowania wyrobów oraz z właściwościami metali.
W programie nauczania przewidziano również przekazanie wiedzy koniecznej do organizowania i wypromowania własnej kuźni.
W ramach nauki organizowane będą pokazy, podczas których instruktorzy zaprezentują uczniom min. wykonywanie kleszczy kowalskich, regenerację lemiesza, siekiery, klepanie kosy. Uczniowie będą regenerowali również swoje narzędzia pracy,
a także nabędą umiejętność zabezpieczania wyrobów przed korozją.
Zajęcia będą trwały po 8 – 9 godzin dziennie. Każde zajęcia poprzedzone będą instruktażem przeprowadzonym w formie wykładu. Instruktaż zakończony będzie pokazem wraz ze szczegółowym omówieniem wykonywanej czynności bądź operacji. Zakończenie pracy w każdym dniu związane będzie z podsumowaniem oraz analizą wykonywanych zadań.
Doskonałym uzupełnieniem nauki będą XVI Ogólnopolskie Spotkania Kowali organizowane w Wojciechowie w dniach 8 – 10 lipca 2016 r,. podczas których uczestnicy Warsztatów będą obserwować pracę najlepszych mistrzów kowalstwa z Polski i krajów ościennych.
Koszt udziału w Warsztatach wynosi 1.400 zł (w tym: noclegi, wyżywienie, materiały, koszty kształcenia) Uczestnicy zakwaterowani będą w gospodarstwach agroturystycznych na terenie Wojciechowa.
Podstawą kwalifikacji uczestników będzie ANKIETA, wypełniona i odesłana w terminie do 30 kwietnia 2016 r. na adres organizatora:


Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie 24 – 204 Wojciechów
Tel./fax (081) 517 72 10; 517 76 22
e-mail: kowale@kowale.com.pl


Uwaga ! Pod koniec Warsztatów w Wojciechowie zostanie przeprowadzony egzamin czeladniczy w zawodzie kowala. Osoby zainteresowane, które spełniają wymogi zdawania egzaminu prosimy o kontakt telefoniczny lub meilowy – kowale@kowale.com.pl

powrót
Nasz opiekun:

Gminny Ośrodek Kultury
w Wojciechowie
www.gokwojciechow.pl
wieza
Kontakt:

Stowarzyszenie Kowali Polskich
Wojciechów 9
24-204 Wojciechów
tel./fax 81 517 72 10, 81 517 76 22
e-mail: kowale@kowale.com.pl